โปรโมชั่นใหม่

รายละเอียด

  • G-club คืนค่า commission 0.9%
  • Holiday คืนค่า commission 0.9%
  • Sbocasino คืนค่า commission 0.9%
  • Cbo855 คืนค่า commission 0.9%

เงือนไขโปรโมชั่น

  • คืนค่าคอมทุกวันจันทร์จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ user
  • รับคืน commission เฉพาะผู้ที่เล่น Baccarat เท่านั้น
  • ตัวอย่าง Turn over 100000 x 1.1% = com 1100